رویداد لیبتک 3: چالش استخراج و مدل سازی موضوع
(Topic Modeling Challenge)

زمان شروع رویداد : دوشنبه 29 شهریور 1400 زمان پایان رویداد : سه شنبه 11 آبان 1400 کتابخانه ملی ایران

جزئیات رویداد

مرکز نوآوری و توسعه کسب و کارهای داده محور سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه مسیر نوآوری، اقدام به برگزاری رویداد لیبتک 3 نموده است. این رویداد با موضوع "استخراج و مدل سازی موضوع" در ادامه رویداد لیبتک 2 و در راستای استفاده از ظرفیت دانشجویان، کسب و کارهای نوپا و شرکت های حوزه هوش مصنوعی به منظور رفع چالش های کتابخانه ملی برگزار می گردد. همچون رویداد پیشین از تمامی افراد، تیم ها و شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی دعوت می شود تا به این چالش پیوسته و تحت نظارت افراد متخصص و برجسته به رقابت بپردازند. امید است مرکز نوآوری و توسعه کسب و کارهای داده محور سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با هموار نمودن مسیر نوآوری بتواند فرصتی برای نخبگان و خبرگان حوزه هوش مصنوعی ایجاد نموده و با رفع چالش های ملی، گامی هر چند کوچک در پیاده سازی فرهنگ نوآوری بردارد.

درباره رویداد

رویداد لیبتک 3 تحت عنوان استخراج و مدل سازی موضوع با هدف استخراج داده محور برچسب موضوعی، به منظور جست و جوی معنایی و توصیه موضوعی کتاب ها برگزار می گردد. استخراج این موضوعات با استفاده از روش های یادگیری ماشین مانند Probabilistic topic modeling یا هر روش دیگر باید به گونه ای باشد که:

1. نمایشی برداری از منابع وجود داشته باشد که امکان جست و جوی معنایی در میان مجموعه مورد نظر، به وسیله آن میسر باشد.
2. منابع برچسب های موضوعی مشخصی داشته باشند، به گونه ای که برای کاربران و متخصصین ملموس بوده و کاربران به وسیله این برچسب های موضوعی بتوانند در مجموعه منابع مشابه تفرج کنند. این برچسب ها به گونه ای هستند که هر منبع می تواند یک یا بیش از یک برچسب موضوعی داشته باشد. هر یک از این برچسب ها دارای احتمالی هستند و مجموع احتمالات برچسب های هر منبع برابر یک می شود.

چالش گران این رویداد می توانند در قالب فرد حقیقی، تیم، شرکت نوپا یا شرکت توسعه یافته در این رویداد ثبت نام نمایند. پس از پایان مهلت ثبت نام، یک لینک حاوی نام کاربری و رمز عبور به منظور دسترسی به دیتاستی شامل منابع OCR شده کتابخانه ملی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. شرکت کنندگان میبایست با استفاده از این دیتاست، طی مدت مقرر مدل خود را بر اساس معیارهای ذکر شده ایجاد نموده و خروجی خود را برای مرکز نوآوری و توسعه کسب و کارهای داده محور ارسال نمایند.

ارزیابی در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله اول، خروجی شرکت کنندگان بر اساس دو معیار فوق توسط تیم ارزیابی کتابخانه ملی ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد و پنج شرکت کننده برتر که خروجی آن ها دقت بالاتری را ارائه می دهد، شناسایی می گردند.

در مرحله دوم، این پنج تیم در مراسم اختتامیه رویداد به ارائه حضوری مدل خود می پردازند و پس از بررسی داوران و داوری نهایی، شرکت کننده برتر تعیین می گردد. 80 درصد داوری بر اساس دقت خروجی و 20 درصد آن بر اساس نظر داوران خواهد بود. به شرکت کننده برتر این رویداد مبلغ 150 میلیون تومان جایزه نقدی و امکان عقد قرارداد با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعطا می گردد.

پایان مهلت ثبت نام در رویداد لیبتک 3 (استخراج و مدل سازی موضوع) : 1400/06/29

اختتامیه رویداد لیبتک 3: 1400/08/11

حامیان رویداد