مرکز نوآوری و توسعه کسب و کارهای داده محور

مرکز نوآوری و توسعه کسب و کارهای داده محور سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تلاش است تا با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای اجرایی کشور، داده های موجود در کتابخانه ملی را در دسترس کسب و کارهای نوپا و فناوری محور کشور قرار دهد. تمرکز این مرکز، بر توسعه کسب و کارهای حوزه هوش مصنوعی، تحلیل داده های حجیم، محتوا و رسانه، واقعیت افزوده و مجازی میباشد و در تلاش است تا با طراحی و توسعه اکوسیستم نوآوری مرتبط با فناوری های کتابخانه ای لیبتک گامی موثر در توسعه نوآوری در کشور بردارد.

شروع کنید
-->
اخبار

تازه‌های خبری
از کارآفرینی و نوآوری